Angela Juranek

Angela Juranek

Schongau - Schongau Waldfriedhof

04.12.1936 -
25.01.2021