Anneliese Wloka

Schongau - Schongau Waldfriedhof

11.02.1933 -
01.02.2021