Walter Truger

Schongau - Schongau Waldfriedhof

23.01.1938 -
28.09.2021